1/ Tài khoản ngân hàng Ngoại Thương - Vietcombank

 Vũ Nhật Trường

Số tài khoản : 0141 000 724 324

Chi nhánh Vietcombank Cẩm Phả - Quảng Ninh

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/Tài khoản ngân hàng Nông Nghiệp - Agribank

Vũ Nhật Trường

Số tài khoản:  8010  2050  62786

Chi nhánh Cẩm Phả - Quảng Ninh

popup

Số lượng:

Tổng tiền: